Surrogati – en individuell ordning vs. en byråtilrettelagt ordning

By | 21 listopadu, 2022

Det er fordeler og ulemper ved begge sider av dette argumentet. Med private ordninger må du først finne surrogatmoren din. Dette er vanligvis mye lettere å gjøre gjennom et byrå, da alle surrogatmødre vil bli screenet og gjennomgå en omfattende helseundersøkelse. Dessuten vil alle surrogatmødre med et byrå gjennomgå psykologisk screening for å sikre at de er i stand til å håndtere de veldig sterke følelsene som virvler rundt kroppen deres under graviditeten.

Med mindre, selvfølgelig, surrogatmoren din er en familieslektning eller nær venn, i så fall ville det virke mye enklere. Etikk, moralske koder og følelser vil fortsatt være stor i verden til alle berørte parter. Så det vil fortsatt være lurt å engasjere en advokat og juridisk avtale slik at alle vet nøyaktig hvor de står og hva som forventes av dem. Juridiske og bindende avtaler skrevet av advokater i de fleste land og stater kreves uansett av foreldre. Siden de lovlig må adoptere barnet alt, må fødselen og hvordan det skjedde skrives klart og lovlig. Ofte under svangerskapet trenger leger og sykepleiere å vite hvorfor det er to kvinner, den ene gravid, den andre ikke, og ofte to fedre som er så interessert i dette ene barnet. Hvis du går gjennom et byrå, vil de kunne gi deg råd om hva du skal gjøre og si i denne situasjonen.

Hvis du sorterer surrogati-ordninger personlig, så ja, men hvis noe uventet skjer og du ikke klarer å håndtere problemene, er det en rimelig mulighet for at du vil gå til et byrå.

Byråene har utdannet fagfolk som kan hjelpe deg med ulike problemstillinger knyttet til surrogati. Fra alle parters emosjonelle synspunkt vil de fleste byråer ha rådgivere som kan hjelpe deg med å jobbe gjennom vanskelige følelser. Også de juridiske problemene, dette kan være noe av et minefelt for foreldre så vel som førstegangssurrogater, og alle byråer vil ha advokater og juridiske rådgivere for å hjelpe deg hele veien.

I tillegg vil både de tiltenkte foreldrene og surrogatmoren ha krav til hva surrogatmoren skal gjøre mens hun er gravid og når barnet er født. Hvor mye kontakt surrogatmor vil tillates med barnet etter fødsel, eventuelt, og hvis surrogatmor ønsker det. Hva surrogatmoren gjør under svangerskapet. Ikke bare et helseproblem, men også et livsstilsvalg. Svært ofte diskuteres disse spørsmålene hvis de bare gjøres mellom de tiltenkte foreldrene og surrogatmoren, og fører ofte til misforståelser og uenigheter. Hvis et byrå eller en advokat er involvert, kan en tredjepart ofte oppklare eventuelle misforståelser fra deres side, uten å involvere følelser.

Svært ofte, anbefales det, med de høye følelsene som kan reise sine veldig stygge hoder under denne prosessen for de fleste tiltenkte foreldre og surrogatmødre å gå gjennom et byrå. Som med alt, er avgjørelsen til syvende og sist din og din alene.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *